GEOGRAPHIA

28. července 2012 v 19:11

Phantasia je velice různorodá země, jak lze poznat úplně na všem. Ze zeměpisného hlediska na Phantasii nalezneme mnoho různých typů krajiny i vegetace. Lze tady nalézt téměř vše, pustiny ledové i vyprahlé sluncem, lesy listnaté, jehličnaté i smíšené, louky a planiny. A na těchto místech se nachází mnoho druhů zvířat, magických i obvyklých.

Insula Magna

Pokud se chceme podívat mimo samotný kontinent, nejlepším cílem je neméně zajímavý a zvláštní ostrov, Insula Magna, který také překypuje zvláštnostmi, ale hlavně je domovem velké části lidské rasy. Na severu ostrova nalezneme pohoří, která sice nedosahují takové výšky, jako ty na kontinentě, ale jsou také zajímavá. Zde bydlí také mnoho lidských rodin. Hory nejsou sice nejideálnějším místem pro bydlení, ale v údolích mezi horami se rozprostírají četné pole menších či větších farmářů. Ovšem bohaté lidi mezi horami nenajdeme, žijí zde sice velké rodiny, avšak ne v přepychu a svá pole tak obstarávají sami či za pomocí nějakého z tažných zvířat. Rodiny tedy nejsou úplně chudé, protože téměř každá rodina má nějaká zvířata, která však opatrují stejně jako sami sebe, protože bez nich by se jim těžko žilo. V horách také žijí mnozí pastevci koz či ovcí a jejich salaše bývají i ve větších výškách, kde také občas bydlí nějaký ten lovec. Avšak vesnice tady nenaleznete, pouze rodinné usedlosti. Ovšem jiné je to pod horami. Přímo tam totiž stojí hned několik vesnic, obvykle však vesnic, kde žijí ti nejchudší obyvatelé ostrova. Nejzápadnější vesnicí je malá řemeslnická vesnička Montena, která je jedinou vesnicí na východní straně hor. Více na západ pak ovšem nalezneme vesnice Fabri a Coria a nejzápadnější vesničkou je Sutor.
Zbytek ostrova však tvoří pláně, pastviny a téměř rovná plocha, tedy mimo opuštěný jižní cíp ostrova, kde jsou hory vysoké a také nebezpečné. Navíc, lidé věří, že tam někde sídlí jejich bohové. A právě tam se nachází mnoho větších či menších vesniček, ale také měst. Lidé na vesnicích se buď věnují nějakým řemeslům, či chovají zvířata nebo pěstují plodiny. Velká pole mají často ve vlastnictví šlechtici a bohatí měšťané a na těchto polích nejčastěji pracují otroci. A pak jsou tady města, kde se setkáte z různými bohatými obchodníky, kteří mívají své drobné taberny na ulicích i na náměstí a nabízejí lidem veškeré více či méně potřebné zboží, někdy dokonce krásné věci z kontinentu. Také se zde setkáte se spoustou řemeslníků, kteří zde mají své dílny, avšak na rozdíl od jiných míst, ve městě naleznete dosti vzdělaných a gramotných lidí. Za zmínku z těchto měst stojí rozhodně hlavní město Pirncapale a pak velká města, jižanské město Merid, východní města Orid a Enti a na západě město Occidum.
Avšak je tady také místo, které spojuje ostrov s kontinentem a ostatními ostrovy, které jsou vesměs podobné tomuto ostrovu, jen v menším a vzdělanost na ostatních ostrůvcích je nízká. Přístav je na ostrově jen jeden, ve své podstatě je to však pevnost střežená jedním šlechtickým rodem, kteří podle toho mají také jméno, rod Marei je mocný rod, který vytvořil kolem přístavu hradby a uvnitř si postavil svůj vlastní menší hrad, kde hlavní rodina tohoto rodu žije a jejichž vojáci střeží přístav a kontrolují všechny lodě, které připlují. Přístav nese tedy také jejich jméno… Marei Porta.

Phantasia

Když se podíváme na sever kontinentu, objevíme se u ne zas tak vysokých, ale četných hor a pahorkatin. Draco Colles, tedy "Dračí Kopce" jsou místem, kde si jen tak někdo vstoupit netroufne, protože v těchto horách je možné narazit na nebezpečné tvory, kteří jsou staří stejně jako zdejší země, avšak nejsou moc přívětiví, když jim někdo vstoupí na území - na draky. Magická síla těchto gigantů se nedá popřít, a proto brzy pochopíte, jak byly tyto hory měněny a že za jejich nynější podobu nemůže zvětrávání, ale něco daleko více magického. Ovšem více na východ hory zmizí a místo nich se objevíte v úplně jiné krajině. Ledová pustina severních krajů je proslulá. Věčně zamrzlá jezera neroztají ani v létě a rostliny, které zde najdete, jsou pouze mrazu-odolné keříky a v létě, když nejvrchnější část země rozmrzne i nějaké traviny, na kterých se právě v létě popásají losi a sobi. Vzhledem k tomu, že draví draci překvapivě chodí lovit na zamrzlé pustiny jen zřídkakdy, obyvateli této pustiny jsou také medvědi a několik vlků. Mimo zvířata tady ovšem moc obyvatel není, avšak kde jsou vlci je také podnebí i pro vlkodlaky a ti se dokážou i těmto zimám přizpůsobit a bělovlasí vlkodlaci a jejich sněhové vlčí podoby jsou sice spíše výjimkou, avšak jejich domovinou je právě Severní část kontinentu, ač města byste tady hledali marně.
Když se přesouváme na jih, kde je podnebí přátelštější kousek nad rovinu s Velkým Ostrovem, dostaneme se do oblasti, která sice není obývána žádnou z ras, ač tady občas narazíme na tulácké upíry, avšak pro rostlinstvo a zvířata je ideální. Nalezneme tu daleko více vegetace, krajina je jemně zvlněná. Půda by byla velice úrodná, zvláště díky velkému množství řek, které tudy protékají, ovšem vzhledem k tomu, že zda nikdo nežije, se zde občas popásají malá stáda zvířat ze všech možných krajů, v zimě se zde chodí zabydlet zvířata ze severu a přes letní období zde potkáte spíše zvířata menší, zajíci, myši, ale také koroptve a další slepice. Samozřejmě k myškám patří také káňata a další ptáci, jenž zde často spatříte brázdit oblohu.
Když se posuneme dál na jihovýchod, dostaneme se k největšímu lesu na celé Phantasii. Les Elfů je obrovská plocha vesměs listnatého lesa. Les je od severovýchodu, přes východ až k jihovýchodu ohraničen vysokými horami, které sice nejsou nejvyšší, ale ani tak se přes ně není jednoduché dostat, a celý západ lesa je tvořen útesem směřujícím do moře. Proto jsou nejjednodušší cesty do lesa jen dvě, přes severní hvozd nebo přes část na jihu, která se vyskytuje poměrně blízko Přístavu Duší, který však zdejší obyvatelé moc nevyužívají. Co se týče obyvatelstva, je les domovem nejen elfů, kteří se zde rozhodli žít, ale také mnoha druhů zvířat. A to jak obyčejných, tak těch magických. Magie je totiž v tomto lese daleko běžnější, než by se zdálo. Kromě zvláštně tvarovaných stromů, které se nabídly zdejším elfům jako přístřešky je magie patrná také z obvyklých divokých, ale často také nebezpečných obyvatel. Jednorožce, jejichž moc je přímo legendární, občas také pegase či gryfy je zde možné potkat velice často a i když je nepotkáte, můžete si být jistí, že tady jsou a ví o vás, stejně jako elfové, jimž o všem, co se v lese mihne, povídají snad samotné stromy.
Když se posuneme na východ od Silva Driadale, dostaneme se do samého srdce celého tohoto magického světa… do Města Míru, PAX. Pax je obrovské město, které je samozřejmě výjimečné díky kouzlům, které jej obklopují. Leží na rovince, uprostřed téměř ničeho. Severovýchodně od Pax je pak Lacus Tacita, tedy Tiché jezero, které je také mírumilovným místem, ač kouzlo, jenž chrání Pax, zde již nepůsobí. Řeky, které poblíž protékají, pak nesou jména tří bohyň nejstarší lidské civilizace, říká se jim Artemis, Persefona a Athéna. Pláně všude kolem jsou také úrodné a jsou zde znát i trochu zchátralé, ale i tak jasné známky dávné lidské civilizace. Pozůstatky vesnic, farem a podobných jsou totiž po okolí roztroušeny, a ač jsou již většinou poničeny, lze si představit, jak to zde kdysi před několika sty lety vypadalo a jak se zde žilo. Teď zde žijí, ale spíše králíci a zdivočelá stáda dobytka - krav, ovcí i koní - a také samozřejmě potulní upíři, kteří jsou k vidění snad ve všech koutech Phantasie, kde jen vyčkávají, až se někdo rozhodne nerozvážně opustit bezpečí za městskými hradbami. Ovšem jsou tady také sídla, která obývají jiní než nemrtví upíři. Ti, kdož se těchto nebezpečných tvorů nemusí bát, jsou temné čarodějky, které se obvykle usadí na některém ze zachovalých hradů, kdysi patřících lidským šlechticům.
Když pokračujeme stále daleko na jih, přes mohutné toky spojující řeky starých bohyň i řeky nové, dostáváme se až k místu, na kterém je civilizace také rozšířená. Avšak ne civilizace lidská, ale vlkodlačí. Ze všech stran obklopeni horami a pahorkatinami, tam žije velká smečka vlkodlaků, která si toto místo vybojovala od upírů a od té doby se je nikdo ani nepokusil vystrnadit, protože hory jsou i tak pro všechny těžko přístupné, ač vlkodlakům to očividně vyhovuje, protože vlci toto místo obývají již od roku 53. Uprostřed hor, které jsou příhodně nazývány Vlčí, leží Vlčí pevnost - město, kde všichni vlkodlaci z této smečky žijí - ale také Měsíční hvozd a jezero, které nese název Luna. Ač se to může zdát divné, tato země ač patří tvorům tak nebezpečným a nezkrotným jako jsou vlkodlaci, je velice krásná a nevypadá vůbec děsivě, právě naopak. Domky vlkodlaků jsou krásně upravené stejně jako jejich zahrádky a v ohradách se pasou stáda krav, koz a ovcí.
Ovšem jižně od území vlkodlaků narazíme již na místo, které je jiné. Počasí by se zde dalo celoročně považovat za letní, protože je tady silné horko. Vzhledem k tomu, že je toto místo daleko od moře a z druhé strany jsou jen vysoké hory, je toto místo také dosti suché. Proto se mu říká Campus Mortus, tedy Mrtvá pláň. Vyschlá země je popraskaná a rostlin tady neroste mnoho, jen pár seschlých keříků, které sotva přežívají. Ze zvířat tady najdete jen několik málo druhů hlodavců a také několik hadů. Ovšem vstupovat zde je pro ostatní velice nebezpečné a proto bylo označováno jako první překážka k vstupu do Hádovy říše.
To, co je na nejjižnějším konci kontinentu jsou však nejzáhadnější místa na kontinentě. Mrtvou pláň je totiž možné obejít kolem moře, kde je života více. A když ji někdo obejde, či se dostane nějak přes ní, objeví se u dvou řek, které jsou však divoké a je nemožné je přejít. Voda v řekách má barvu temně rudou, téměř do černa. Těmto řekám se říká Flumen Cerbero, tedy Kerberovy řeky. Od nich dál na jih je podle pověsti jeskyně, kde právě Kerberos - trojhlavý pes s dračím ocasem, který má místo srsti hady - hlídá vstup do podsvětí. Pravdou je, že těch pár lidí, kteří se tam vydali, se nikdy nevrátili, ovšem to znamená vše jen pro lidské bardy a jejich posluchače. Ovšem toto není jediným tajemným místem. Za řekami, když je někdo obejde, se vyskytuje les. Les temný, co od sebe všechny odhání už jen svou atmosférou a nebezpečnou, děsivou mlhou. Překlad názvu toho místa by bylo Skrytý les či Les tajemství a opravdu je les jak tajemný, tak skrytý, protože jej zahaluje právě ona temná mlha, která jakoby žila a čekala na svou oběť v podobě těch, kdož by se odvážili do lesa vstoupit.
Celý kontinent obklopuje nejen moře, ale také vysoké a neprostupné hory. Nikdo ještě nikdy okrajové hory nepřešel, avšak i tak je v těchto horách nějaký život. V nižších výškách na místech, kde není věčná zima, naleznete občas nějaký ten odolný keřík či travinaté pláně společně se severskými zvířaty. Všechna pohoří Phantasie jsou ovšem i přes nedostatek života krásné, už jen svou mocností, byť některé jen tím, že je nikdo nedokáže pokořit. Monte Oriente, tedy Východní hory jsou toho příkladem. Nejvyšší horou celého kontinentu je dle všeho Dius Mont, tedy Hora bohů na severu. Kousek níže se pak nachází však také důležitá hora… přesněji sopka, které však říkají jinak lidé a jinak mágové. Lidé sopce totiž říkají podle boha podsvětí, Hádes, protože v době, kdy na Phantasii žili lidé, pohřbila velké a krásné město, jehož jméno se však v dobách válek ztratilo jako mnoho dalšího, a tak také poslala mnoho lidí do Hádovy říše - do podsvětí. Avšak všichni, kdož věří spíše v Magii, než lidské bohy říkají sopce Ignis, podle elementu ohně. Druhým významným pohořím je pak to, které obklopuje Phantasii z Jihovýchodu, Monte Miridiane aneb Jižní hory nejsou o moc nižší než jejich východní sousedi, avšak snad díky Mrtvé pláni není žádná hora pojmenována a ani se k nim neváže tolik příběhů. Avšak je zde ještě jedno velké pohoří, První hory tedy Primum Montum je pohoří nejblíže moři. Je to pás hor, který je přerušený jen v jednom místě, kterému se říká Transeo, tedy Přechodník, kudy prochází jedna stezka, která navazuje na cestu do Pax a která je obchodní cestou pro všechny, kdož jsou z ostrovů a chtějí obchodovat s kontinentem. Za stezkou pak následuje několik jezer, kterým se říká Fossae, tedy Příkopy, obklopené řekami.
 


Komentáře

1 qweser qweser | Web | 28. července 2012 v 19:16 | Reagovat

pekný dess

2 Any :) Any :) | Web | 28. července 2012 v 19:16 | Reagovat

Máš nádherný design blogu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.