VENEFICAS

3. srpna 2012 v 10:08

Čarodějky jsou odpradávna velice silnou skupinou žen. Ač jsou v nové době mezi tuto rasu řazeni i muži, jimž se dostalo magických schopností, čarodějové patří spíše k samotářským tulákům či partnerům čarodějek, které je však berou stejně, jako by jejich partnerem byl člověk. Od pradávna byly čarodějky rozšířené po kontinentě a stejné to je i v této době, kdy však spíše preferují okolí Pax. Jejich moc však často sloužila lidem i jinak, než k ochraně proti upírům. Čarodějky byly vždy skvělými léčitelkami, bylinkářkami a mastičkářkami. Ale přes to nejsou čarodějky moc přizpůsobivé a tak raději vždy žijí spíše v menších vesnicích či úplně samy, než ve městě. Veneficas jsou obecně velice odvážné a hrdé, ač jsou silně vázány na prostředí, ve kterém žijí a jsou také velice konzervativní.
Společenství čarodějek je vázáno silnou vírou, Magismem, přičemž za nejvyššího "boha" považují Spiritise. Všechny čarodějky se považují za dcery Terrae a Aerise a proto si mezi sebou dospělé čarodějky říkají sestry a dcera jakékoli pravé čarodějky považuje za své tety všechny Veneficas. K jejich víře patří také vlastní jazyk, Druidalingua, který mají společný s elfy, které však považují také za blízké příbuzné. Ovšem při běžném hovoru používají oficiální jazyk země, Phantalingua. Protože ovládají moc kouzlit slovy, kterou však využívají v menší míře, mnoho čarodějek ovládá fráze a kouzelné formule v Antiqualingua, který však jen málokterá čarodějka ovládá plynně - jednoduše proto, že jej na komunikaci nepotřebují.
Za dospělou se čarodějka považuje teprve tehdy, když dovrší třiceti let. Je to proto, že čarodějky většinou žijí o něco déle než lidé a také proto, že teprve po dovršení dospělosti probíhá rituál, kdy čarodějka dostane moc kouzlit slovy. K tomu patří také to, že po celé dětství se čarodějky učí správné etiketě a vychování. Jejich prvních třicet let života je naplněno učením, které musí zvládnout, aby dostaly svou moc - moc nedají čarodějky těm, kdož nesplňují přísné podmínky starších čarodějek - a tak je čarodějek sice málo, ale jsou v tom, co dělají dobré.
Čarodějkou se ovšem může stát také lidská dívka, ovšem jedině tehdy, když ji čarodějka přijme jako svého učně. Učněm se většinou stávají mladé dívky, které by ještě dle měřítka čarodějek nebyly dospělé. Magie čarodějek totiž nespočívá v krvi, ale ve víře a v celém jejich společenství. Po nějaké době, kdy je člověk učněm je brán mezi čarodějkami stejně, jako ostatní mladé čarodějky a jeho učení je také téměř stejné, jako výchova mladých čarodějek. Když se rozhodnou starší čarodějky, že učeň je hoden místa mezi nimi, proběhne Triginta, tedy stejný obřad jako ten k třicátým narozeninám rodilých čarodějek, kdy je nutné, aby čarodějku uznal také Spirit - učeň promlouvá v Starém jazyce a v případě přijmutí Spiritisem se stane cosi jednoznačně magického.
Jak již bylo zmíněno, čarodějky žijí v uzavřeném společenství, ale přitom většinou samy se svou rodinou. Čarodějky chovají kladný vztah k elfům, neutrální vztah mají k lidem. Upíři jsou pro čarodějky přirození nepřátelé, ale i tak žijí již přes 200 let poměrně v míru, kromě několika spíše drobných potyček - většinou za účelem ochránit lidi, protože upíři útočí na čarodějky jen zřídka. S vlkodlaky nikdy takové spory jako s upíry neměli, avšak protože vědí, že jsou vlkodlaci upírům ve své podstatě velice podobní, jim většina čarodějek nevěří. Nejhorší vztah mají s Temnými mágy, které berou jako zrádce své rady a většinou je špatně snáší, avšak vzhledem k tomu, že jsou vždy pečlivě vychovávány, se dokážou chovat poměrně slušně i k těm Temným mágům, kteří se je nesnaží provokovat.
Magie čarodějek nespočívá však jen ve formulích, které vyslovují. Čarodějky dokážou kouzlit bez toho, aby vydaly hlásku. Čarodějky mívají často - ne však všechny - nadání pro jeden či více elementů, to podle toho, který element si je vyvolil jako své kněžky - všechny čarodějky vyvolené elementem jsou považovány za kněžky. Občas se stane, že si čarodějku vyvolí všech pět elementů a ač je to velice ojedinělý úkaz, který v minulosti znamenal předurčení pro post velekněžky - vládkyně čarodějek - v případě, že se něco takového stane, má čarodějka právo považovat za svůj symbol pentagram, který se jí vykreslí většinou na rameni jako znamení její moci. Častějším jevem je však to, když je čarodějka vyvolena Spiritem a dvojčat - Ignis a Aqua - či rodičů - Terra a Aere. Symbolem těchto čarodějek je triquetra, která označuje čarodějku jako tu, která chrání a udržuje harmonii - některé z těchto čarodějek se stávaly v minulosti strážkyněmi velekněžky.
Veneficas se vzhledem velice podobají a jednoduše se mezi nimi ztratí. Čarodějky totiž moc znaků, které by byli viditelné na pohled, nespojuje a jsou tedy stejně jako lidé hodně různorodé. Na jejich vzhledu se spíše podepisuje to, odkud pocházejí - čarodějky, jejichž rodina původně žila v Severním království má světlejší kůži než čarodějka z rodiny pocházející z jihu. Neexistuje variace u lidí, která by nemohla být možná pro čarodějky, a proto se čarodějky pouze odlišují svou povahou a vírou.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.